مشخصات مدرس
مریم حنطوش زاده

مشاوره منابع انسانی- کوچینگ
مشاور ،مدرس، کوچ منابع انسانی - -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.


رزومه