• آموزش مدل های رفتاری DISc

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,400,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/16
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/5/22 تاریخ پایان دوره : 1398/5/22
  • پیش نیاز

   -

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف

   شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در مدل DISC - شناخت نقاط قابل بهبود وقوت رفتاری خود و دیگران - نحوه تعامل با هر مدل رفتاری - نحوه انگیزش هر مدل رفتاری

  • مفاد درسی

   تاریخچه DISC - ابعاد شخصیتی در DISC - تعریف چهار گروه رفتاری کنترل گر، اثرگذار، باثبات و محتاط - بیان انگیزه ها، نقاط قوت و ضعف احتمالی هر مدل - پرسش و پاسخ

  • آموزش مدل های رفتاری DISc
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان