format_quote

مریم حنطوش‌زاده هستم. سالهاست به عنوان مشاور منابع انسانی فعالیت می‌کنم. این امر با تکیه بر ساعت‌های بیشمار همکاری، با شرکت‌های ایرانی، خارجی و چند ملیتی می‌باشد. تلاش می‌کنم تا به دغدغه‌های کارکنان و کارفرمایان در سازمانهای گوناگون رسیدگی کنم. هدف من این است، تا کارکنان از کار خود رضایت داشته باشند. همچنین کارفرمایان نیز بتوانند با یاری کارکنان با انگیزه خود، به اهداف سازمانی دست یابند. در این مسیر خدمات مشاوره، کوچینگ و آموزش متناسب با نیاز سازمان‌ها و افراد ارائه خواهدشد.

format_quote