• 1
 • 2
 • 3

دوره های آموزشی

 • آشنایی با مفهوم، انواع و علل بروز تعارض و تکنیک های مدیریت تعارض
  آشنایی با مفهوم، انواع و علل بروز تعارض و تکنیک های مدیریت تعارض

  تاریخ شروع: 1398/5/23
  آموزش مدل های رفتاری DISc
  آموزش مدل های رفتاری DISc

  تاریخ شروع: 1398/5/22
 • آشنایی با مفهوم، انواع و علل بروز تعارض و تکنیک های مدیریت تعارض
  آشنایی با مفهوم، انواع و علل بروز تعارض و تکنیک های مدیریت تعارض

  تاریخ شروع: 1398/5/23
  آموزش مدل های رفتاری DISc
  آموزش مدل های رفتاری DISc

  تاریخ شروع: 1398/5/22

مدرسان

اخبار و بلاگ